Datuen Basesa – Protección de Datos 2018-05-23T05:51:20+00:00

[eus] Jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak Beasaingo ARRASTAKA MENDI KIROL TALDEAk erabiliko dituela. Ondorioz, boluntarioen datuak kudeatuko ditu kirol-ekitaldia hobeto antolatu ahal izateko, eta dagokion laukitxoan klikatuta zure adostasuna ematen badiguzu, zure interesekoak izan daitezkeen merkataritza-komunikazioak bidaltzeko. Askatasun osoz uko egin diezaiokezu komunikazio komertzialak jasotzeari, eta horrek ez du akordioa betearaztea baldintzatuko.

Jakinarazten dizugu gestio horiek egiteko beharrezkoa dela, hala dagokionean, datuak aseguru-erakundeei helaraztea. Datu-tratamendu horiek beharrezkoak dira kirol-ekitaldia behar bezala antolatzeko eta bi aldeek dituzten legezko interesak asebetetzeko.

Era berean, jakinarazten dizugu zure datuak gordeko ditugula harremana mantentzen den bitartean edo legeriak ezartzen dituen epeetan.

Boluntarioak Beasaingo ARRASTAKA MENDI KIROL TALDEAri buruzko datu pertsonaletara eta informazio konfidentzialera sarbidea badu, horien gaineko konfidentzialtasun zorrotza eta sekretua mantendu beharko du.

Datuetara sartzeko, haiek zuzentzeko, baliogabetzeko, haiei aurka egiteko, eramateko eta datuen tratamendua mugatzeko zure eskubideak erabili ahal izango dituzu helbide honetara idatzita: Beasaingo Arrastaka Mendi Kirol Taldea, Antzizar Kiroldegia Igartza Oleta 3; 20200 Beasain (Gipuzkoa); edo info@ehunmilak.com helbidearen bidez, Datuak Babestearen arduradunari zuzenduta. Zure NANaren kopia gehitu beharko duzu zure nortasuna behar bezala egiaztatzeko. Edonola ere, Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren (AEPD, gaztelania) aurrean erreklamazioa aurkezteko eskubidea duzu.

[cas] Le informamos que sus datos personales serán tratados por BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL TALDEA, con el fin de gestionar su solicitud y el mantenimiento de las relaciones profesionales y comerciales con usted. Sus datos no serán cedidos a terceros.

Esta tratamiento de datos es necesario para atender su solicitud. Sus datos serán conservados hasta que Usted se dé de baja del servicio y/o pasado un tiempo prudencial desde que atendamos su solicitud. Ud. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del tratamiento de sus datos dirigiéndose a BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL TALDEA Antzizar Kiroldegia C/ Igartza Oleta, 3; 20200 Beasain (Gipuzkoa) o a info@ehunmilak.com, acompañando copia de su DNI acreditando debidamente su identidad.

En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

 

[eng] We inform you that your personal data will be processed by BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL TALDEA, in order to manage your request and the maintenance of professional and commercial relations with you. Your data will not be disclosed to third parties.

This data processing is necessary to meet your request. Your data will be kept until you unsubscribe from the service and / or after a reasonable period of time from when we respond to your request. You can exercise your rights of access, rectification, cancellation, opposition, portability and limitation of the processing of your data by contacting BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL TALDEA Antzizar Kiroldegia C / Igartza Oleta, 3; 20200 Beasain (Gipuzkoa) or info@ehunmilak.com, along with a copy of your DNI duly accrediting your identity.

In any situation, you have the right to file a claim with the Spanish Agency for Data Protection (AEPD).

 

[fra] Nous vous informons que vos données personnelles seront traitées par BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL TALDEA, afin de gérer votre demande et le maintien de relations professionnelles et commerciales avec vous. Vos données ne seront pas divulguées à des tiers.

Ce traitement de données est nécessaire pour répondre à votre demande. Vos données seront conservées jusqu’à ce que vous vous désinscriviez du service et / ou après un délai raisonnable à partir du moment où nous répondons à votre demande. Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, annulation, opposition, la portabilité et la limitation du traitement de vos données en contactant BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL TALDEA Antzizar Kiroldegia C / Igartza Oleta, 3; 20200 Beasain (Gipuzkoa) ou info@ehunmilak.com, avec une copie de votre DNI dûment accrédité votre identité.

Dans tous les cas, vous avez le droit de déposer une réclamation auprès de l’Agence Espagnole de Protection des Données (AEPD).