LEGEZKO OHARRA

BEASAINGO ARRASTAKA Mendi Kirol Taldea

2020ko abenduaren 1a

Legezko oharra https://www.ehunmilak.com /

Informazio Gizartearen Zerbitzuei eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan jasotako informazio-betebeharra betez, jakinarazten dizugu www.ehunmilak.com URLa (aurrerantzean, ataria) BEASAINGO ARRASTAKA Mendi Kirol Taldearen (aurrerantzean, erakundea) jabetzakoa dela, eta IFK G20956157 duela, eta Antzizar Kiroldegian duela helbidea.

Atarian agertzen diren marka, izen komertzial edo edozein motatako zeinu bereizgarri guztiak erakundearen edo hirugarren laguntzaileen jabetzakoak dira, eta ezin da ulertu webgunera eta/edo zerbitzuetara sartzeak edo sartzeak erabiltzaileari inolako eskubiderik ematen dionik aipatutako marka, izen komertzial eta/edo zeinu bereizgarrien gainean.

Era berean, webgunean argitaratutako edukiak, diseinu grafikoa, irudiak, datu-baseak eta iturburu-kodea erakundearen edo hirugarren kolaboratzaileen jabetza intelektuala dira, eta ezin dira erabiltzaileari lagatakotzat jo, Lege Ohar honetan ezarritakoaren arabera, eduki horien gainean dauden edo egon daitezkeen ustiapen-eskubideetako bat bera ere, ataria eta haren bidez ematen diren zerbitzuak behar bezala erabiltzeko behar-beharrezkoa denaz harago.

Atari honetara sartzea erabiltzaileen erantzukizuna da, ez beste inorena. Atarira sartze hutsak ez du esan nahi inolako harreman komertzialik dagoenik erakundearen eta erabiltzailearen artean. Bertan sartuta, Erabilera Baldintza Orokorrak onartzen ditu.

AVISO LEGAL

BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL TALDEA

01 de diciembre de 2020

Aviso legal https://www.ehunmilak.com/

En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, le informamos que la URL www.ehunmilak.com (en adelante el PORTAL) es un dominio propiedad de BEASAINGO ARRASTAKA MENDI KIROL TALDEA (en adelante la ENTIDAD), con CIF G20956157, con domicilio sito en Antzizar Kiroldegia C/ Igartza Oleta, 3; 20200 Beasain (Gipuzkoa), dirección de correo electrónico info@ehunmilak.com.

Todas las marcas, nombres comerciales o signos distintivos de cualquier clase que aparecen en el PORTAL son propiedad de la ENTIDAD o de terceros colaboradores, sin que pueda entenderse que el uso o acceso al sitio y/o a los servicios, atribuya al usuario derecho alguno sobre las citadas marcas, nombres comerciales y/o signos distintivos.

Asimismo, los contenidos publicados en la web, su diseño gráfico, imágenes, bases de datos y código fuente son propiedad intelectual de la ENTIDAD o de terceros colaboradores, sin que puedan entenderse cedidos al usuario, en virtud de lo establecido en este Aviso Legal, ninguno de los derechos de explotación que existen o puedan existir sobre dichos contenidos más allá de lo estrictamente necesario para el correcto uso del PORTAL y de los servicios que se prestan a través de él.

El acceso a este Portal es responsabilidad exclusiva de los usuarios. El simple acceso al PORTAL no supone entablar ningún tipo de relación de carácter comercial entre la ENTIDAD y el usuario. Accediendo a él acepta las Condiciones Generales de Uso.